• 23 lipca 2024

Od czego zależy cena złota?

Charakterystyczną cechą metali szlachetnych, a przede wszystkim złota jest jego sama stabilna wartość. Porównując tenże typ inwestycji z finansowymi instrumentami, walutami oraz nieruchomościami, wartość nie ulega takim dynamicznym zmianom ceny jak aktywa pozostałe. Dlatego też inwestorzy uważają szlachetne metale, a już szczególnie złoto za w pełnie bezpieczną przystań.

Bardzo ważną kwestią jest to, że złoto nie jest walutą w żadnym państwie. W związku z tym nie podlega presji bezpośredniej konkretnej gospodarki. Pomimo to jest naprawdę skorelowane z USD z uwagi na to, że to właśnie amerykańska waluta pełni nadal bardzo dużą rolę międzynarodowej waluty.

Od czego zależy cena złota? Oczywiście cena kruszcu jest kształtowana przez popyt, jak i także przed podaż. To te ekonomiczne elementy wyznaczają samą wartość kursu po jakim jest ono kupowane oraz sprzedawane. Gdy się zastanawiamy od czego zależy cena złota to najprościej mówiąc cena jest zależna od tego na jaką konkretnie wartość się zgodzi każda ze stron. Mowa o stronie kupującej oraz sprzedającej.

Jednocześnie podczas transakcji jest pod uwagę brane wiele czynników. Mowa tutaj o czynnikach gospodarczych, politycznych, jak i także poza gospodarczych. Poniżej przedstawimy wszelkie powody, które mają największy wpływ na sam kurs złota na rynku światowym.

4 powody, które wpływają na cenę złota

Pierwsza kwestia to sytuacja gospodarcza oraz geopolityczna na świecie. Zarówno geopolityczna sytuacja, jak i także gospodarcza odgrywają rolę kluczową w wyznaczaniu samej ceny kruszcu. Brak stabilizacji to zdecydowanie jeden z powodów największych jaki ma wpływ na wzrost kruszcu na światowym rynku. Zatem razem ze zmniejszającym się poczuciem braku gospodarczej stabilizacji czy też stabilizacji geopolitycznej na świecie,cena złota będzie znacznie rosła. Szczególnie jest to widoczne w momencie, kiedy ekonomiczne wskaźniki inflacji, zadłużenia czy też wzrostu gospodarczej rozwiniętych najbardziej gospodarek na świecie przekraczają limity bezpieczne.

Kolejny powód to sam wpływ druku pieniędzy. Wpływ na cenę złota ma także masowy dodruk pieniędzy. Centralne banki drukując spore ilości gotówki, tym samym osłabiają walutę własną. Szczególnie jest to widoczne na przykładzie amerykańskiego dolara. W momencie osłabienia USD inwestorzy chroniąc kapitał przenoszą go właśnie inwestując w kruszce. Podnosi to automatycznie jego cenę z powodu znacznie większego zainteresowania, a więc popytu. Warto zauważyć dodatkowo, że z drugiej strony jest podać, która kompletnie nie jest w stanie równoważył nabywczej siły. Głównie chodzi tutaj o to, że na ziemi ograniczone są zasoby złota, a kopalnie maja możliwości określone wydobycia tegoż kruszcu. Jego wartość również rośnie w przypadku zagrożenia wystąpienia zbrojnego konfliktu, który powoduje zawsze zwiększenie państwowych wydatków, jak i także sam wzrost inflacji.

Kolejny powód to rynek finansowych instrumentów. W momencie, gdy pogarsza się koniunktura na globalnym rynku, a więc gospodarczej sytuacji na świecie inwestycje w finansowe instrumenty stają się znacznie mniej atrakcyjne. Ceny obligacji, akcji oraz także pozostałych instrumentów poprzez spadek gospodarczego wzrostu stają się mniej czy też w ogóle kompletnie nieatrakcyjne. W takowych sytuacjach cena kruszcu znacznie rośnie. Dzieje się tak ze względu na to, że wzrasta znacznie zainteresowanie tymże kruszcem z uwagi na znacznie większe bezpieczeństwo środków ulokowanych. Kurs złota wówczas znacznie rośnie.

Ostatni powód to procentowe stopy. Jest to czynnik, który ma wpływ bezpośredni na cenę złota. W przypadku obniżenia się stóp procentowych, waluta z uwagi na większa dostępność, z powodu oprocentowania niskiego kredytów, jest częścią wybieranym inwestycyjnym aktywem. W takowej sytuacji inwestorzy są o wiele bardziej skłonni do inwestycji w walutę oraz także aktywa z nią związane. W takim właśnie przypadku cena złota spada. Odwrotna analogicznie sytuacja dzieje się w momencie podwyższenia się stóp procentowych. Wówczas kurs znacznie rośnie. Bardzo dobrze możemy to zauważyć na podstawie samego obniżenia czy też podwyższenia stóp procentowych przez amerykański centralny bank FED. Natomiast nie tylko sama wysokość stóp procentowych FED-u ma bezpośredni wpływ na wysokość ceny złota, ale także ich wysokość w pozostałych centralnych bankach świata.

Jak widzimy czynników, które mają wpływ na cenę złota jest naprawdę sporo. Wiemy już na co konkretnie zwracać uwagę. Więcej przeczytasz na https://mennica-krakowska.pl/pl/blog/Od-czego-zalezy-cena-zlota/10.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top